Vertrouwenspersoon

Blijf er niet mee zitten

De vertrouwenspersoon luistert, adviseert en bemiddelt bij ongewenste situaties binnen onze club. Bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag (waaronder pesterijen, geweld, ongewenst seksueel gedrag), conflicten tussen leden, trainers, coaches of bestuursleden of bij een te hoge prestatiedruk. De vertrouwenspersoon is discreet en onpartijdig en zal waar mogelijk de betrokken partijen sturen in de richting van een oplossing. Indien nodig of gewenst zal onze club ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de federatie. Wanneer het gaat om mogelijk strafbare feiten waarbij minderjarigen betrokken zijn, zal de vertrouwenspersoon verplicht zijn om naast de voorzitter van onze club ook de ouders hierover in te lichten.

Ook binnen Volley Vlaanderen staan er vertrouwenspersonen (API's) van de federatie tot jouw beschikking. Deze kan je contacteren via https://volleyvlaanderen.be/Gezondheid-en-ethiek/Federatie-API.

FacebookYouTube

Volley Westerlo VZW

Stippelberg 20

2260 Westerlo

+32 (0) 498 80 22 02