Vertrouwenspersoon

Blijf er niet mee zitten

De vertrouwenspersoon luistert, adviseert en bemiddelt bij ongewenste situaties binnen onze club of bij overetredingen van de GEDRAGSCODE. Bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag (waaronder pesterijen, geweld, ongewenst gedrag van seksuele aard), conflicten tussen leden, trainers, coaches of bestuursleden of bij een te hoge prestatiedruk. De vertrouwenspersoon is discreet en onpartijdig en zal waar mogelijk de betrokken partijen sturen in de richting van een oplossing. Indien nodig of gewenst zal onze club ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de federatie. Wanneer het gaat om ernstige feiten of feiten waarbij minderjarigen betrokken zijn, zal de vertrouwenspersoon dit steeds escaleren zoals voorgeschreven in het gedeelte "sancties" van de gedragscode.


De vertrouwenspersoon voor het seizoen 2023-2024 is Ans Wouters, je kan haar contactgevevens bekomen via onderstaand formulier of haar - discreet - aanspreken op een Volley Westerlo activiteit.

Ook binnen Volley Vlaanderen staan er  vertrouwenspersonen (API's) van de federatie tot jouw beschikking. Deze kan je contacteren via https://volleyvlaanderen.be/Gezondheid-en-ethiek/Federatie-API.

FacebookYouTubeInstagram

Volley Westerlo VZW

Stippelberg 20

2260 Westerlo

+32 (0) 498 80 22 02